Excel özel işlemler menüsü eklentisi – Sağ Tuş

Bu program; Sadece Windows işletim sistemi ve Microsoft Office 2010,2013,2016 ve 2019 üzerinde çalışır.

Havale ve EFT ile satın almak için, asriakdeniz@gmail.com dan IBAN bilgisi isteyiniz.
Kredi kartı ile satın almak içi Butonu tıklayınız.
Ödeme sonrası, ilgili dosya mail adresinize gönderilecektir.

 

Bu program, excel de eklenti olarak çalışmaktadır.
Sayfada mouse sağ tuşu ile çağırılır. 100 lerce işlemi formül kullanmadan tıklama ile yapabilirsiniz.

Excel 2010 da tam olarak test edilmiştir. Excel 2013 ve Excel 2016 da çalıştırılmış, kısmi test edilmiştir.

Eklenti ile yapılabilen işlemler.

Aktif olan bölümler çalışmaktadır.
Pasif olan bölümlerin eklemeleri yapılacaktır.

Eklenmesini istediğiniz işlemleri bildirirseniz sevinirim.

Özel işlemler excel deki secimli alana, tek bir hücreye , tek bir satıra yada tüm sayfaya uygulanabilir.
İşlemlerin tamamı bir tıklamayla oluşturulacak dene sayfasında yapılıp denenebilir.
Yine bir tıklamayla dene sayfası silinebilir.

Eklenti ve kurulumunun Excel 2010 da adım adım anlatım dosyası içindedir.

Aşağıdaki video dan el ile kurulum videosuna ulaşabilirsiniz.

Eklentinin yapabildikleri.

HARF VE KELİME İŞLEMLERİ :
*Cümleyi tersten yazdır.
*Tüm harfleri küçük yap.
*Tüm harfleri büyük yap.
*ilk harfler buyuk digerleri kucuk
*İlk harf buyuk son kelime buyuk
*ilk harf buyuk digerleri kucuk
*Türkçe harfler ingilizce olsun
*Tüm boşluklar tek boşluk
*Satır başı-sonu boşluk sil
*Tüm boşluklari sil
*Bitişik kelimeleri sil merhabaDünya -> merhaba Dünya

SİLME İŞLEMLERİ
*Özel seçimli satır silme
-İle başlayanı
-İle başlamayanı
-İle biteni
-İle bitmeyeni
-İçereni
-İçermeyeni
-Eşit olani
-Eşit olmayanı
-Büyük olanı
-Küçük olanı
-Büyük yada eşit olanı
-Küçük yada eşit olanı

*Az karakterli satırları sil – karakter sayısı belirterek
*Çok karakterli satırları sil – karakter sayısı belirterek
*Az karakterli kelimeleri sil – karakter sayısı belirterek
*Çok karakterli kelimeleri sil – karakter sayısı belirterek
*Harf tekrarli satırları sil – karakter sayısı belirterek eeelma gibi
*Harf tekrarli satırları silme, diğerlerini sil – karakter sayısı belirterek eeelma gibi
*Her bir hücreden soldan n karakter kalsın.
*Her bir hücreden sağdan n karakter kalsın.

BOŞ SATIR İŞLEMLERİ :
*Hücre içine satır numarası ekle
*Boş satır ekle – her n satır sonra n satır ekle
*Boş satır ekle – x. karakter ile y. karakterler arası değiştiğinde n boş satır ekle
*Boş satır ekle – Bu kelimeyi içeren satırlardan sonra n kadar boş satır ekle
*Sıra numarası ekle – n den başla n artışla . karakteri ekle hücre içeriği silinir.
*Her dolu hücreden sonra, n boş satır ekle. Fazla boş satırlar silinmez.
*Her dolu hücreden sonra, n boş satır ekle. Fazla boş satırlar silinir.
*Sıranumarası ekle, belirli bir sütundaki her değiştiğinde yeniden başla.
*Bulunduğu kolonda hücre değeri değiştiğinde n boş satır ekle
*Boş satır ekle – x. karakter ile y. karakterler arası değişmediğinde n boş satır ekle
*Boş satır ekle, sadece sayı olmayan hücrelere. Bunları karakter kabul et, bunları da sayı kabul et.
*Boş satır ekle, sadece sayı olan hücrelere. Bunları karakter kabul et, bunları da sayı kabul et.
*Boş satır ekle bu kelimeye göre,
-İle başlayanı
-İle başlamayanı
-İle biteni
-İle bitmeyeni
-İçereni
-İçermeyeni
-Eşit olani
-Eşit olmayanı
-Büyük olanı
-Küçük olanı
-Büyük yada eşit olanı
-Küçük yada eşit olanı

KELİME EKLEME İŞLEMLERİ
*Satır başına kelime ekleme
*Satır sonuna kelime ekleme
*Satır başına ve sonuna kelime ekleme
*Satır içinde araya ekle. Sadece bulduğu ilk ayrıcı ile değiştirir.
* Hücrede n inci karakteri bununla değiştir.
* Hücrede n inci karakterden sonra bunu ekle.
* Boş hücreleri bunun ile doldur.
* Hücre değeri bu ise bunun ile değiştir.
* Soldaki hücreleri bunun ile doldur. Bu haneye tamamla.
* Hücreyi bu uzunluğua tamamla.Sonuna ekleyerek, bu karakter ile.
* Hücreyi bu uzunluğua tamamla.Başına ekleyerek, bu karakter ile.

SATIRLAR VE SATIR İÇİ SİL :
*Satır içi iki kelime arasındaki sil.
*Satır içi iki kelime arasındaki silme. Diğerlerini sil.
*Satır içinde buna kadar sil
*Satır içinde bundan sonra sil
*Satır içinde bunun dışındakileri sil.
*İlk satırdan itibaren, bir kelimeyi içeren satıra kadar satırları sil.
*Boş satırları sil

KOLON İŞLEMLERİ :
*Metni sütünlara çevir ayrıcı karakterler ile (Karakterleri siz belirliyorsunuz)
*Metni sütünlara çevir ayrıcı kelimeler ile (Kelime yada harf gruplarını siz belirliyorsunuz)
*Alt satırları aynı hücrede yanyana getir – araya bu karakteri ekle
*Her bir satırı iki satır yap – Bu karaktere göre
*Her bir satırı iki kolon yap – bu karaktere göre, kaynak hücre değişir.
*Her bir satırı iki kolon yap degiştirme – bu karaktere göre, kaynak hücre değişmez.
* Alttaki boş hücreleri üstteki dolu hücre ile doldur.
*Hücrede sağda ilk ayırıcı karaktere kadar ayır, yan kolona yaz.
*Hücrede solda ilk ayırıcı karaktere kadar ayır, yan kolona yaz.
*Sağdaki hücreleri sola kaydır. Şu kritere göre, su hücre kadar.
*Boş sütunları sil.

KARAKTER İŞLEMLERİ :
*Bu karakterleri sil – bunların haricindekileri silme
her bir grup ayrı seçimli ve değiştirilebilir.
– 0123456789
-!^/()=?-#${[]}*;ӎ~.:
-0123456789!^/()=?-#${[]}*;"é~
.|
-abcçdefgğhıijklmnoöpqrsştuüvwxyzABCÇDEFGĞHIİJKLMNO ÖPQRSŞTUÜVWXYZ

TELEFONLAR:
* Telefon numaralarını otomatik düzenleme eklendi.
bir kaç tıklama ile aşağıdaki şekilde telefon numaraları için format oluşturup uygulayabilir siniz.

0533 333 33 33
0 533 333 33 33
0533 333 3 333
0 533 333 3 333
0533 3333333
05333333333
(0533) 3333333
(0533) 333 33 33

GÖRÜNTÜ :
* Boş satırları gizle
* Tüm satırları göster
* Boş sütunları gizle
* Tüm sutunlari göster
* Parayı yazıya çevir.

TOPLAMA İŞLEMLERİ
* Gün-Ay-Yıl a göre toplam al, toplam alınacak kolon seçilir.

TARİH İŞLEMLERİ
* Tarih değiştir liste
aygünyıl -> günayyıl
aygünyıl -> yılaygün
aygünyıl -> yılgünay
günayyıl -> yılaygün
günayyıl -> yılgünay
yılaygün -> aygünyıl
yılaygün -> yılaygün
yılgünay -> yılaygün
yılgünay -> aygünyıl
yılgünay -> günayyıl
günayyıl -> aygünyıl

* Tarihten saati kes
* Tarihe çevir

İSTATİSTİK

* Tüm sayafalarda kaç satır ve sütün var. En son dolu hücreye göre
* Aktif sayfada kaç satır ve sütün var. En son dolu hücreye göre
* Dolu hücre sayısını bul
* Boş hücre sayısını bul
* Tüm Kelimeleri say, kelime ayrıcı seçimli

SAYILAR

* Sayıların virgünden sonrasını kes.
* Sayılarda virgülden sonra n hane sonrasını kes.
* Sayıları eksi – yap
* Sayıları artı + yap

TAŞIMA İŞLEMLERİ
* Karakterleri kullanarak, bu kurala göre taşı, rakamlar text olarak kabul edilir. karakterleri virgül ile ayırınız.

Havale ve EFT ile satın almak için, asriakdeniz@gmail.com dan IBAN bilgisi isteyiniz.
Kredi kartı ile satın almak içi Butonu tıklayınız.
Ödeme sonrası, ilgili dosya mail adresinize gönderilecektir.

 

label, , , , , , , , , ,

About the author

Add a Comment