VBA Örnek Kodları – Kod Bankası

Hızlı sıralama, dizi (array) değişkenlerde çoklu kolon kullanabilme

Kullanımı iki alana göre  Call QuickSort(MyArray, LBound(MyArray), UBound(MyArray),2)

 

Çoklu bul ve karşısındaki değeri getir.

 

Hızlı Düşeyara vba da formül ile 300 bin satırı yaklaşık 5 sn de tamamlar

 

Hızlı Düşeyara OLEDB ile 300 bin satırı yaklaşık 10 sn de tamamlar

 

VBA  B  kolonuna göre sıralama

Gmail ile mail gönderme

 

Belirlenmiş bir alandaki hücrelere aynı değeri yazma.

Birlenmiş bir alandaki hücreleri toplama

Bir aralıkta rastgele sayı üretme

Bir hücreye bağlı olarak seçim butonlarının aktif pasif yapılması.

Harf seti kullanarak, rastgele iki kelime üretme.

Formül: İlk iki kelimeyi alma,  2 rakamı kaç kelime alınacağını gösterir.

Outlook Gelen Kutusuna gelen maillerin gönderenlerini excel e aktarır.

Text dosyadan mail adreslerini ayıklama

ilk komut, geri_sayim_baslat olduğunda program verilen süre sonunda kapanır. Örnekte 1 dk verilmiştir.

 

Programı yarıda kesme, özellikle döngülerde bir butonla iptal edebilme.

A1 deki kelimeyi listede bul ve kelime içindeki bulunan kelimeleri renklendir.

Sayı üç hane kalsın.

Özel devrik yapıştırma

Filtrede en üstteki veriyi alma ctrl + Shift+ ALt ile girilmesi.

Excel İngilizce ve Türkçe formül isimleri.

Yan yana olan verileri, alt alta yazma

Klasördeki resimleri excel e aktarma

Altayarak toplam aldırma.

İlk kelimeden sonrakileri silme, “Deneme için bir cümle” işlemden sonra “Deneme” kalır.

Çember çiz ve çember sil.

Seçilen word dosyasında, excel deki a ve b hücrelerine göre bul değiştir yapar.

Belirtilen klasördeki tüm dosyaları yazıcya gönderir.

 

Çoklu bul değiştir, kod içinde belirtilmesi gerekiyor.

Excel’de paylaşılan bir dosya üzerinde hangi kullanıcıların ne tür işlemleri yaptığını görmek istiyorsanız aşağıdaki işlem adımlarını uygulamanız yeterli olacaktır.

1- Araçlar/Değişiklikleri izle/Değişiklikleri Vurgula
2- “Düzenlerken değişiklikleri izle, bu çalışma kitabını da paylaştır” seçeneğini işartleyin
3- “Ne zaman” , “Kim” alanlarında herhangi bir işlem yapmadan sadece “Konum” alanında dosyanızdaki değişikleri görmek istediğiniz alanı seçin
4- Eğer “Ekranda değişiklikleri vurgula” alanını işaretlerseniz kullanıcılar ortak paylaşıma açık olan dosyanızda bir takım değişiklikler yaptığında değişiklik yaptığı hücre mavi çerçeve ile gösterilecektir, bunu işaretlemezseniz mavi çerve görünmeyecektir.
5-“Tamam” butonuna tıkladığınızda çalışma kitabını kaydedileceğine dair iletiyi göreceksiniz “Tamam” butonuna tıklayın.
6- Bundan sonra kullanıcıların yaptığı değişikliklerin detayını şöyle görebilirsiniz;
7- Araçlar/Değişiklikleri izle/Değişiklikleri Vurgula/Yeni bir sayfada listele seçeneğini işaretlediğinizde “Geçmiş” adında bir sayfa oluşacaktır
8- Artık hangi kullanıcı hangi hücreyi ne zaman değiştirmiş, toplamda kaç eylem yapmış, hücrenin eski değeri neymiş ve ne olmuş gibi çok detaylı raporlara ulaşabilirsiniz.
9- Kullanıcılar paylaşılan dosyada bir takım değişiklikler yapmış ve kaydetmiş olsa bile, istediğiniz eylemleri kabul edebilir, istemediklerinizi reddedebilirsiniz, bu işlem için ;
10- Araçlar/Değişiklikleri izle/”Değişiklikleri onayla veya geri çevir” komutunu tıklayın ve “Tamam” butonuna basın, bundan sonra yapılan her değişiklik size gösterilecektir. Onaylamak veya reddetmek artık sizin elinizdedir.

Ek bilgi:
Araçlar>Çalıştırma Kitabını Paylaştır dediğinizde açılan pencerede 2 farklı sekme bulunur.Düzenleme ve Gelişmiş seçeneği.
Düzenleme penceresinde “Aynı anda birden fazla kullanıcının değişiklik yapmasına izin ver” kutucuğu tiklenir.
Gelişmiş penceresinde de yukarıda anlatılan History-Tarihçe yani geçmiş işlem kaydının kaç günlük saklanacağı(ilk değer 30 gündür) , ve bu işlemlerin hangi aşamada kayda geçirileceği(otomatik kayıt ya da 15dk’da 1 gibi) bilgileri yeralmaktadır.
Birden fazla kullanıcı aynı anda aynı hücrelere veri girerse hangisinin geçerli olacağının ayarlandıgı bölüm bu pencerededir.
Save’lenen yani kayıt yapılan bir dosyada bile son yapılan işlemleri geri alarak hatalı işlemin üzerine yapılan kayıt işlemini tersine çevirmek mümkündür

 

Soyadının ilk harfini alma

Bir hücre aralığına göre combobox doldurma.

Outlook mailleri klasöre kaydetme.

Outlook daki mailleri excel e aktarma

Kullanıcı tanımlı fonksiyon  KTF, bir dizete göre kod üretme,

=KODURET(5;”ABCDEFGTH123456″)      verilen karakter setine göre 5 karakterli kod üretme

Yazdırmayı kısıtlama. Yazdırmayı engelleme.

Excel den SQL e bağlantı INSERT ve UPDATE kullanımına örnek.

Milisaniye süresince bekleme yapmak için, aşağıdaki deklaresyonu ekleyin.

Google arama web sayfasına excel den bilgi gönderme

Amazon web login sayfasına excel den bilgi girişi.

Word de belirli satırları silmek. Bu kod word ün vba sında çalıştırılır. Koyu olan satırları siler.

Tüm kolonları tek kolonda birleştir. Alt alta kopyala.

Üç kolonu tek kolonda birleştir.

Filtre sonucunda ilk 5 değer almak

Sayfa var mı, yokmu kontrolü için fonksiyon. Kullanımı if  WorksheetExists(“Sayfa14”) then

Metin birleştirme aralık seçimli. KTF kullanıcı tanımlı fonksiyon.

Klasör seçmek, seçilen klasörün adını almak

VBA filtre özelliklerini kullanma.

Sayfadaki nesneleri listeleme

Herhangi bir hücrede “renk”  yazıyor ise o satırı sil.