Windows ve Exchange Toplu PowerShell Oluşturucu

Programlar; Windows işletim sistemi, Microsoft Office 2010 ve üzerinde çalışır. IOS işletim sisteminde çalışmaz.

Windows ve Exchange Toplu PowerShell Oluşturucu ile bir powershell script ini birden fazla aynı işlem için çoğaltarak tek bir bat dosyası içinde kullanmanızı sağlar.  toplu .BAT dosyasını program otomatik hazırlar.

Örneğin : Exchange de 100 lerce kullanıcının .pst yedeklerini almak istediğinizde, aşağıdaki powershell kodu ile tek bir kullanıcı için alınabilmektedir. Ancak bunu 100 lerce kullanıcı için tek tek çalıştırmanız gerekir. Toplu işlem için farklı yöntemler bulunabilir. Ancak bu işlemi toplu iş dosyası ile yaparak da  işlemi daha da hızlandırabilirsiniz.

New-MailboxExportRequest -Mailbox {Mail} -FilePath “\\MAILSUNUCUADI\PAYLASIMADI\{Mailadi}”

* A kolonuna kullanıcı adlarını alt alta yazın
* C2 ye ortak mailde kullanılan alan adını yazın
* D2 program tarafından kullanılan şablon script tir. Buradaki Mail sunucu adını ve sunucudaki pst lerin kaydedileceği paylaşım klasörü adı.
* Kullanılacak Script i program oluşturmaktadır.
* yedekscript.ps1 dosyası otomatik olarak programın bulunduğu klasörde oluşur.

* MailYedekBat.Bat dosyasını ve yedekscript.ps1 dosyasını Mail sunucuya kopyalayıp MailYedekBat.BAT dosyasını çalıştırınız.

* Exchange sürümüne göre bat dosyasında gerekli değişikliği yapınız.

label, , , ,

About the author

Add a Comment