Türkiye Kış Saati Time Zone Güncellemesi Scripti – Autoit

Türkiye Kış Saati Time Zone Güncellemesi scripti – Autoit,

7 Eylül’de yürürlüğe giren kanun ile birlikte ülke olarak kış saatine geçişimiz sonlandırıldı. Bu sebeple mevcut bilgi işlem sistemlerinde bir dizi güncelleme yapılması gerekmektedir.

30 Ekim 2016 Pazar günü 04.00 ‘ten itibaren sistem saatlerinin bir saat geri alınması uygulaması sonlandığından, işletim sistemlerinin otomatik olarak saati bir saat geri almaması için, yama ile düzeltilmesi gerekmektedir.

Öcelikle Microsoft tarafından dağıtımı önceki gün ( 18 Ekim ) de çıkan  https://support.microsoft.com/en-us/kb/3192321 yamanın yüklenmesi gerekmektedir. Bu yama Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1, Windows Server 2008/2012 i kapsamaktadır. Bu yamanın dışında da yine Microsoft ‘un değişik işletim sistemleri için dağıtıma açtığı daha kapsamlı http://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=KB3192321 adresinden işletim sistemine uygun yama çekilerek yüklenebilir.

Farklı bir yöntem olarak aşağıdaki hazırlamış olduğum auto script ile hazırlanmış olan script de kullanılabilir.

Bu program önce işletim sistemini daha sonra 64 bit mi 32 bit mi olduğunu tespit ettikten sonra, ilgili sürüm için uygun olan güncellemeyi çalıştıracaktır.

Programda temp klasörü ve shellexcute gibi komutların kullanımından dolayı bazı antivirüsler tehlikeli diye uyarı verebilir. Uygulanan işletim sistemleri;

Windows 8.1 X86
Windows 8.1 X64
Windows 8 X86
Windows 8 X64
Windows 7 X86
Windows 7 X64
Windows Vista X86
Windows Vista X64
Windows Server 2012 R2 X64
Windows Server 2012 X64
Windows Server 2008 X64
Windows Server 2008 R2 X64
Windows Server 2008 IA64
Windows Server 2008 R2 IA64

Programın açık kodu,

;———- Kod başla ——

#Region ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI ****
#AutoIt3Wrapper_Icon=Clock 04.ico
#EndRegion ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI ****
;Türkiye sistem saati uygulaması güncelleme scripti.
;Asri Akdeniz – www.asriakdeniz.com – asriakdeniz@gmail.com  20.10.2016

#include <Constants.au3>
FileInstall(“WIN81X86.msu”, @TempDir & “\WIN81X86.msu”)
FileInstall(“WIN81X64.msu”, @TempDir & “\WIN81X64.msu”)
FileInstall(“WIN7X86.msu”, @TempDir & “\WIN7X86.msu”)
FileInstall(“WIN7X64.msu”, @TempDir & “\WIN7X64.msu”)
FileInstall(“VISTAX86.msu”, @TempDir & “\VISTAX86.msu”)
FileInstall(“VISTAX64.msu”, @TempDir & “\VISTAX64.msu”)
FileInstall(“2012R2X64.msu”, @TempDir & “\2012R2X64.msu”)
FileInstall(“2012X64.msu”, @TempDir & “\2012X64.msu”)
FileInstall(“2008X64.msu”, @TempDir & “\2008X64.msu”)
FileInstall(“2008R2X64.msu”, @TempDir & “\2008R2X64.msu”)
FileInstall(“2008ITANIUM64.msu”, @TempDir & “\2008ITANIUM64.msu”)
FileInstall(“2008R2ITANIUM64.msu”, @TempDir & “\2008R2ITANIUM64.msu”)

if @OSVersion=”WIN_81″ and @OSArch=”X86″ then
$os=”Windows 8.1 X86″
MsgBox($MB_SYSTEMMODAL,”www.asriakdeniz.com”,”Windows Sürümü – “&$os & @CRLF)
ShellExecuteWait(@TempDir & “\WIN81X86.msu”)
Exit
endIf

if @OSVersion=”WIN_81″ and @OSArch=”X64″ then
$os=”Windows 8.1 X64″
MsgBox($MB_SYSTEMMODAL,”www.asriakdeniz.com”,”Windows Sürümü – “&$os & @CRLF)
ShellExecuteWait(@TempDir & “\WIN81X64.msu”)
Exit
endIf

if @OSVersion=”WIN_8″  and @OSArch=”X86″ then
;$os=”Windows 8 X86″
;MsgBox($MB_SYSTEMMODAL,”www.asriakdeniz.com”,”Windows Sürümü – “&$os & @CRLF)
;ShellExecuteWait(@TempDir & “\WIN81X64.msu”)
endIf

if @OSVersion=”WIN_8″  and @OSArch=”X64″ then
;$os=”Windows 8 X64″
;MsgBox($MB_SYSTEMMODAL,”www.asriakdeniz.com”,”Windows Sürümü – “&$os & @CRLF)
;ShellExecuteWait(@TempDir & “\WIN81X64.msu”)
endIf

if @OSVersion=”WIN_7″  and @OSArch=”X86″  then
$os=”Windows 7 X86″
MsgBox($MB_SYSTEMMODAL,”www.asriakdeniz.com”,”Windows Sürümü – “&$os & @CRLF)
ShellExecuteWait(@TempDir & “\WIN7X86.msu”)
Exit
endIf

if @OSVersion=”WIN_7″  and @OSArch=”X64″  then
$os=”Windows 7 X64″
MsgBox($MB_SYSTEMMODAL,”www.asriakdeniz.com”,”Windows Sürümü – “&$os & @CRLF)
ShellExecuteWait(@TempDir & “\WIN7X64.msu”)
Exit
endIf

if @OSVersion=”WIN_VISTA”  and @OSArch=”X86″  then
$os=”Windows Vista X86″
MsgBox($MB_SYSTEMMODAL,”www.asriakdeniz.com”,”Windows Sürümü – “&$os & @CRLF)
ShellExecuteWait(@TempDir & “\VISTAX86.msu”)
Exit
endIf

if @OSVersion=”WIN_VISTA”  and @OSArch=”X64″  then
$os=”Windows Vista X64″
MsgBox($MB_SYSTEMMODAL,”www.asriakdeniz.com”,”Windows Sürümü – “&$os & @CRLF)
ShellExecuteWait(@TempDir & “\VISTAX64.msu”)
Exit
endIf

if @OSVersion=”WIN_2012R2″  and @OSArch=”X64″  then
$os=”Windows Server 2012 R2 X64″
MsgBox($MB_SYSTEMMODAL,”www.asriakdeniz.com”,”Windows Sürümü – “&$os & @CRLF)
ShellExecuteWait(@TempDir & “\2012R2X64.msu”)
Exit
endIf

if @OSVersion=”WIN_2012″  and @OSArch=”X64″  then
$os=”Windows Server 2012 X64″
MsgBox($MB_SYSTEMMODAL,”www.asriakdeniz.com”,”Windows Sürümü – “&$os & @CRLF)
ShellExecuteWait(@TempDir & “\2012X64.msu”)
Exit
endIf

if @OSVersion=”WIN_2008″  and @OSArch=”X64″  then
$os=”Windows Server 2008 X64″
MsgBox($MB_SYSTEMMODAL,”www.asriakdeniz.com”,”Windows Sürümü – “&$os & @CRLF)
ShellExecuteWait(@TempDir & “\2008X64.msu”)
Exit
endIf

if @OSVersion=”WIN_2008R2″  and @OSArch=”X64″  then
$os=”Windows Server 2008 R2 X64″
MsgBox($MB_SYSTEMMODAL,”www.asriakdeniz.com”,”Windows Sürümü – “&$os & @CRLF)
ShellExecuteWait(@TempDir & “\2008R2X64.msu”)
Exit
endIf

if @OSVersion=”WIN_2008″  and @OSArch=”IA64″  then
$os=”Windows Server 2008 IA64″
MsgBox($MB_SYSTEMMODAL,”www.asriakdeniz.com”,”Windows Sürümü – “&$os & @CRLF)
ShellExecuteWait(@TempDir & “\2008ITANIUM64.msu”)
Exit
endIf

if @OSVersion=”WIN_2008R2″  and @OSArch=”IA64″  then
$os=”Windows Server 2008 R2 IA64″
MsgBox($MB_SYSTEMMODAL,”www.asriakdeniz.com”,”Windows Sürümü – “&$os & @CRLF)
ShellExecuteWait(@TempDir & “\2008R2ITANIUM64.msu”)
Exit
endIf

MsgBox($MB_SYSTEMMODAL,”Bilgi”,”İşletim sistemi tespit edilemedi. Güncelleme yapılamadı.” & @CRLF)

;———- Kod bitir——

 

label, , , ,

About the author

Add a Comment