Excel Sayıları Sesli Okuma 13 Hane

Bu program; Sadece Windows işletim sistemi ve Microsoft Office 2010,2013,2016 ve 2019 üzerinde çalışır.

13 haneye kadar sayıları seslendirebilir.

Programın klasöründeki WAV dosyalarını yeniden seslendirerek farklı ses tonları ile sayıları seslendirebilir siniz.

1- Zip dosyasının içindeki sox-14.4.2-win32 programını kurunuz.
2- Okunmuş sayı grupları aşağıdaki şekilde adlandırılmaktadır.
bir.wav iki.wav uc.wav dort.wav bes.wav alti.wav yedi.wav sekiz.wav dokuz.wav
on.wav yirmi.wav otuz.wav kirk.wav elli.wav altmis.wav yetmis.wav seksen.wav doksan.wav yuz.wav
bin.wav milyon.wav milyar.wav trilyon.wav
3- Program klasörü c:\ sürücüsünde olmalı. Klasör adı herhangi bir isim olabilir.
4- Her çalıştığında eski okunmuş dosyayı silecek ve yeniden oluşturacaktır.
5- Kaynak ses dosyasını bulamaz ise “Dosya oluşturulamadı hatası verecektir”

label,

About the author

Add a Comment